Introductie

De goede verwerking en bescherming van persoonsgegevens van sollicitanten is voor TBAuctions B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen BVA-Auctions B.V. en Troostwijk Veilingen B.V. (hierna: ‘TBAuctions’) belangrijk. TBAuctions verzamelt en verwerkt alleen die persoonsgegevens van sollicitanten die nodig zijn om in het sollicitatieproces te gebruiken, en altijd binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Dit privacy- en cookiebeleid is bedoeld om sollicitanten te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens van sollicitanten verzamelen en verwerken.

Doeleinden

TBAuctions gebruikt persoonsgegevens die door de sollicitant worden doorgegeven uitsluitend om de wervings- en selectieprocedure mogelijk te maken. Hierbij worden de gegevens gebruikt voor:

  • Het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de bestaande vacatures bij TBAuctions;
  • De communicatie van de wervings- en selectieprocedure van TBAuctions;
  • Het plannen van sollicitatiegesprekken met sollicitanten;
  • Het testen van sollicitanten in de vorm van eventuele assessments;
  • Het informeren van sollicitanten over mogelijk andere relevante vacatures binnen TBAuctions.

Gegevens

De volgende gegevens worden door ons verzameld en tijdens de sollicitatieprocedure verwerkt:

  • Gegevens die u heeft verstrekt waaronder cv’s, brieven, testen of ander schriftelijk materiaal;
  • Gegevens die zijn gegenereerd door ondervragers en recruiters, gebaseerd op hun interactie met u of internet zoekopdrachten;
  • Gegevens die zijn geleverd door uitzendbureaus, recruiters of vacaturesites, waar van toepassing;
  • Gegevens die zijn geleverd namens u door anderen; 
  • Gegevens omtrent uw eerdere aanstellingen, opleiding, en waar van toepassing andere gegevens die zijn ontleend aan achtergrondonderzoeken.

Bewaartermijn

TBAuctions bewaart gegevens van sollicitanten maximaal zes maanden.

Daarnaast kan TBAuctions persoonsgegevens van sollicitanten één jaar bewaren als de sollicitant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Zodra de periode is verstreken waarin persoonsgegevens van de sollicitant worden bewaard, worden deze volledig verwijderd uit de systemen van TBAuctions.

Cookies

Bij gebruik van deze recruitment website van TBAuctions kan informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld. Dit kan bijvoorbeeld door middel van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst, en worden voornamelijk gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren en de gebruiker een zo goed mogelijke gebruikservaring te bezorgen.

Op de TBAuctions recruitment website worden hiermee sommige bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens kunnen bestaan uit: het IP-adres van uw computer, een eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van bezoek en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze worden geregistreerd gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens altijd zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en recht van verzet

Iedere sollicitant heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die door TBAuctions worden verwerkt. Daarnaast heeft de sollicitant het recht TBAuctions te verzoeken om aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming van zijn persoonsgegevens. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Indien u uw persoonsgegevens verstrekt middels een sollicitatie, geeft u hierbij aan dat u al het voorgaande heeft gelezen en begrepen, en toestemming geeft aan TBAuctions voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor de sollicitatieprocedure. Indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt, dan kan dit leiden tot geen voortzetting van de sollicitatieprocedure bij TBAuctions.

Contactinformatie

TBAuctions B.V.

t.a.v. Data Protection Officer

Overschiestraat 59

1062 XD Amsterdam

Al uw algemene vragen en opmerkingen met betrekking tot dit privacy- en cookiebeleid kunt u sturen naar:

DPO@tbauctions.com